Loading...

Identiteit

Wie zijn wij?
Ichthus Zwolle is een christelijke studentenvereniging met ongeveer 80 leden. Het lidmaatschap bij Ichthus is niet gebonden aan een kerk, stroming of studie.
In het logo van Ichthus zie je een visje. Dit Ichthusvisje staat voor ‘Jezus Christus, Gods Zoon, Redder’. Wij willen Hem centraal stellen in onze vereniging. Dit willen wij uitstralen in wat wij doen en in wie wij zijn.
Voor elk verenigingsjaar wordt er door het bestuur een beleid opgesteld. Zo'n beleid is gebaseerd op onderstaande grondslagen en doelen:

Grondslag
De vereniging hanteert de volgende grondslagen en gelooft in:

Doel
Het doel van de vereniging is: