Loading...

Kring

Dinsdagavond=kringavond. Kring is de belangrijkste activiteit van Ichthus. In een groep van circa 7 personen kom je bijna elke week bij elkaar, voor Bijbelstudie en ontmoeting. Je kring bestaat een jaar lang uit dezelfde mensen, zodat je elkaar goed leert kennen. Door het interkerkelijke karakter van Ichthus, leer je veel van elkaar. De avond begint met een maaltijd. De ene week is dit met je kring, de andere week is dit met heel de vereniging. De kringavond wordt door een groot gedeelte van de vereniging afgesloten in studentencafé Het Vliegende Paard.

Themakring
Naast je vaste kring kent Ichthus ook themakringen. De invulling van de themakring zal vooral bij de Ichthianen liggen. Deze avonden worden in de vakantie gehouden.