Hey, ik ben Matthijs, ik ben Weg- en Waterbouw student aan het Deltion College in Zwolle en ik ben 2e jaars Ichthiaan. Ik ben bij de Ichthus familie gekomen omdat ik geloofsgenoten en vrienden om me heen nodig had.

Ik ervaar bij Ichthus komen als thuis komen. Ichthus is een plek waar je je direct welkom voelt en waar je helemaal jezelf mag zijn. Naast dat we allemaal vrienden van elkaar zijn delen we ook ons geloof met elkaar. Tijdens kringavonden en gezamenlijke avonden maken we God groot door te zingen, te bidden, bijbel te lezen en Bijbelstudies te houden. Bij Ichthus komen is één van de beste keuzes die ik gemaakt heb in mijn leven!