Leuke weekenden en toffe activiteiten

Lees hieronder meer over ons en wat we doen

Verbinding met elkaar en met God

Lees hieronder meer over ons en wat we doen

Wie zijn wij

Identiteit

Lees over wat ons Ichthus maakt en onze missie en visie

Bestuur

Lees over ons trotse bestuur van deze jaargang

Verbanden

Lees over verbanden die Ichthus heeft

Geschiedenis

Lees over de geschiedenis van Ichthus

Identiteit
Wij zijn een christelijke studentenvereniging, gevestigd in het mooie Zwolle. We hebben 100 leden van allerlei MBO-, HBO- en WO-opleidingen en verschillende kerkelijke achtergronden.

Elke dinsdagavond komen we samen om te investeren in en te genieten van geloof, vriendschap en persoonlijke ontwikkeling.

Missie & Visie

Wij stellen Jezus Christus centraal in onze vereniging. Dit kan je bijvoorbeeld zien aan het Ichthusvisje in ons logo, maar wij willen ons geloof ook actief uitstralen in wie wij zijn en wat we doen. 

Ook stelt het bestuur jaarlijks een beleid op onder een jaarthema.
Dit jaar werken wij aan de volgende pijlers onder het jaarthema ‘Wij Zijn Onderweg’:

God als kompas

We hebben God nodig om te weten welke weg we moeten gaan. Daarom is het belangrijk
om gefocust te blijven op Hem. Ook dit jaar willen we daar in investeren. Net als je kompas,
zal Hij de goede richting aangeven.

Bereid om te gaan

Om samen een geslaagde reis te hebben is het belangrijk dat iedereen zijn of haar steentje
bijdraagt wat aansluit bij de talenten die je bezit en de mogelijkheden die je hebt.

Samen op reis

We zijn samen een vereniging, waar we elkaar mogen helpen en mogen steunen waar dat
kan. Daarnaast zijn we een vereniging in een wereld vol reisgenoten die we ook mogen
betrekken in onze reis!

Bestuur

Bestuur Blokzijl 2022-2023

Marit Blokzijl

Voorzitter

Als voorzitter ben ik eindverantwoordelijk voor het bestuur. Dat betekent dat ik het bestuur aanstuur en ondersteun. Mijn hoofdtaken zijn: het voorbereiden en leiden van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, het aansturen van het groepsproces van het bestuur, het waarborgen van het beleid en het algemeen overzicht houden door het jaar heen.

 

Annemarte Beens

Secretaris

Als secretaris ben ik het aanspreekpunt voor informatie en de contactpersoon van Ichthus Zwolle. Verder houd ik de ledenadministratie bij, notuleer ik (bestuurs)vergaderingen, verwerk ik de post en maak ik de jaarplanning. 

Ilse Lemson

Penningmeester

Als penningmeester houd ik mij bezig met het financiële aspect van de vereniging, met andere woorden alles met geld. Ik regel de incasso’s, de gadgets en ik houd de boekhouding bij. Tevens draag ik zorg voor de contacten met een aantal locaties en zorg ik ervoor dat deze locaties gebruikt kunnen worden tijdens activiteiten. Verder doe ik ook algemene bestuurstaken.

Rein Bishar

Intern coördinator

Als Intern Coördinator ben ik verantwoordelijk voor de commissies. We hebben rond de 20 commissies die ingedeeld, begeleid en aangestuurd worden door mij. Ik start deze commissies op, houd contact met de voorzitters en ik help wanneer dat nodig is. Verder ben ik ook eindverantwoordelijk voor de kringen en de taken die hierbij horen, wat we met het hele bestuur oppakken.

Jasja Boer

Extern vertegenwoordiger

Mijn taak is het trots vertegenwoordigen van onze mooie vereniging. Dit doe ik door op te komen voor onze belangen bij vergaderingen en andere overleggen, binnen zowel het plaatselijk als het landelijke verband. Op informele avonden haal ik externe banden aan en versterk ik ze. Ook functioneer ik als doorgeefluik richting de andere bestuursleden en de vereniging op het gebied van externe activiteiten.

Verbanden

Ichthus Landelijk

Ichthus Zwolle is onderdeel van V.C.S. Ichthus Landelijk, een landelijk verband van christelijke studentenverenigingen in 16 steden. Alle verenigingen komen samen bij landelijke activiteiten zoals het Retraiteweekend, het landelijk gala en diverse verbroederingen. Kijk voor meer informatie op de website van Ichthus Landelijk.

IFES

C.S.V. Ichthus Zwolle is aangesloten bij IFES-Nederland. IFES staat voor International Fellowship of Evangelical Students en is in ruim 170 verschillende landen actief. IFES- Nederland organiseert verschillende conferenties en ondersteunt hun lidverenigingen op het gebied van bidden, bijbellezen en getuigen. Kijk voor meer informatie op de webiste van IFES.

Stedelijk verband

Binnen Zwolle zijn er verschillende studentenverenigingen waar wij contact mee hebben en waar samen activiteiten mee georganiseerd worden, zoals de Bruisweken, de Passionweek en Praise in the City. Daarnaast is Ichthus Zwolle aangesloten bij SOOZ. Het SOOZ staat voor het Studenten Overleg Orgaan Zwolle en behartigt de belangen van de Zwolse student naar de buitenwereld. Kijk voor meer informatie op de website van SOOZ.

Geschiedenis

Opgericht in...

Ichthus Zwolle is opgericht in 1981.

Begonnen met...

Ichthus Zwolle is begonnen met 6 studenten.

Eerste hbo-stad...

Zwolle is de eerste hbo-stad waar Ichthus ging leven.

Volg ons op

Instagram

Voor de beste en leukste foto’s

Facebook

Voor evenementen en updates

Youtube

Online Giga’s

Sponsoren

verzekering.nl
Boeketcadeau
Comfort products
MyMepal
onsteinmeubelen
sani4all
sans online
schattigebabykleertjes
sfeer.nl
shops-united
sleiderink
sweetlivingshop
traffictoday
urbansofa
vaneyckshutters